Šport a rekreácia

Výstavba mestskej plavárne, Bratislava

Doba výstavby:
máj 2014 až december 2015

Späť k projektom


Stavba je riešená ako samostatne stojaci stavebný objekt vo väzbe na mestskú obytnú a občiansku výstavbu, v mestskej časti Bratislava – Petržalka pri miestnej komunikácii Jiráskova ul. Rovinatý pozemok stavby je z východnej strany obklopený pešou komunikáciou až k existujúcemu parku, ktorý slúži na oddychové a spoločenské aktivity. Stavba sa vhodne napája na štruktúru mesta a vytvára vhodné zázemie pre obyvateľov mesta a návštevníkov Mestskej časti – Bratislava – Petržalka. Na priestore okolo objektu je priestor pre parkovanie.

Výstavba mestskej plavárne, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia