Kultúrne a historické pamiatky

Nechávame históriu písať ďalšie príbehy. Rekonštrukcie pamiatok tvoria dôležitú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Projekty sa realizujú s cieľom zachovať ich autenticitu a pôvodný charakter, pričom sa berie do úvahy i ich funkčnosť a prispôsobenie sa súčasným potrebám.

Rekonštrukcia Prachárne, Trnava
Rekonštrukcia kaštieľa Dolná Krupá
Rekonštrukcia hospodárskej budovy, Markušovce
Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna, Bratislava
Rekonštrukcia kasárne na Kulturpark, Košice
Rekonštrukcia historickej jazdiarne, Trebišov
Rekonštrukcia kaštieľa, Dubnica nad Váhom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia