Vlastný development

Kopčianka, Bratislava

Doba výstavby:
01/2021 - 12/2022

Stránka projektu:
https://kopcianka.sk/

Späť k projektom


Nový rezidenčný projekt menom Kopčianka prinesie 308 bytov v II. etapách výstavy. Výstavba I.etapy troch bytových domov, odštartovala začiatkom roka a oficiálny predaj je spustený od 1.2.2021. Projekt sa navrhoval so zámerom vytvoriť nový charakter tejto rýchlo meniacej sa časti Petržalky.

Kopčianka, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia