SKUPINA
METROSTAV

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb (koncern), ktoré pôsobí v odbore stavebníctva.

Viac o skupine
metrostav, skupina Metrostav
metrostav, skupina Metrostav

VEDENIE
SPOLOČNOSTI

Dozorná rada
Ing. František Kočí
predseda dozornej rady
Ing. Jaroslav Heran
člen dozornej rady
Ing. Peter Emmer
člen dozornej rady
Predstavenstvo
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
generálny riaditeľ
Ing. David Barčák
člen predstavenstva
Ing. Karel Volf, MBA
člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva
Vedenie spoločnosti
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
generálny riaditeľ
Ing. Peter Emmer
výrobno-technický riaditeľ
Ing. Tomáš Vašut
obchodný riaditeľ
Ing. David Barčák
ekonomický riaditeľ
Ing. Monika Blahová
personálny manažér
Ing. Ladislav Madara
development riaditeľ

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia