PREČO METROSTAV SLOVAKIA

Prečo je Metrostav Slovakia jedinečný zamestnávateľ?

Pretože patríme mezi špičku v odbore! Dokážeme realizovať veľké, organizačne náročné a technologicky unikátne projekty s nadregionálnym významom, ako aj menšie a funkčne zacielené projekty s význačnou lokálnou hodnotou.

Dbáme na to, aby sme naše stavbárske remeslo odovzdávali z generácie na generáciu bez straty jeho cenenej povesti ako i osobného zmyslu pre dobre odvedenú prácu.

Vážime si dobrú a kvalitnú prácu a vieme ju oceniť.

Rovnako u nás veríme, že všetci sa potrebujeme neprestajne rozvíjať. Preto systematicky podporujeme a vedieme zamestnancov v ich osobnom profesionálnom a kariérnom rozvoji. Neustále sa snažíme o vytváranie nových príležistostí pre osobný rast ako i priateľského a inšpiratívneho pracovného prostredia.

Základom nášho úspechu sú zdieľané firemné hodnoty – profesionalita, dôveryhodnosť a stabilita.

Staňte sa i Vy súčasťou Metrostavu Slovakia!

Pracovné ponuky
metrostav, preco metrostav

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia