Šport a rekreácia

Projekty v segmente šport a rekreácia sa zameriavajú predovšetkým na modernizáciu existujúcich športovísk, ako aj na výstavbu nových objektov pre športové vyžitie. Významný podiel v nami zrealizovaných zákazkách má výstavba športového zázemia pre školy v mestách a obciach na celom území Slovenska. Ďalším dôležitým segmentom pre nás je i rekreácia a kúpeľníctvo, v ktorom sme realizovali mnoho významných projektov.

Výstavba športovo rekreačno kongresového areálu, Šamorín
Výstavba športovej haly pre hokejovú akadémiu, Trenčín
Výstavba mestskej plavárne, Bratislava
Prístavba a prestavba hotela, Bystrá

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia