BÚRACIE A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Stredisko zemných a búracích prác zabezpečuje kompletné demolačné a asanačné činnosti, recykláciu stavebnej sute, odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov. Súčasťou zemných prác je predovšetkým výkop stavebných jám, HTÚ a príprava územia pre všetky druhy stavieb. Ďalej realizujeme odkopy a zárezy pre cesty a diaľnice, zabezpečujeme násypy, podkladné konštrukcie a s tým súvisiace činnosti.

Pozrieť portfólio
metrostav, zemne a vykopove prace
Nemocnica Agel

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia