Polyfunkčné projekty

Výstavba polyfunkčného objektu Rustica, Bratislava

Doba výstavby:
02/2006 - 02/2008

Späť k projektom


Objekt tvoria tri samostatné dilatačné celky s dvoma parkovacími podzemnými podlažiami a 14-timi nadzemnými, schodovito uskakujúcimi podlažiami. Má jednoduchý geometrický tvar s mierne zvlnenou fasádou a kaskádovitým usporiadaním strešnej roviny.

Výstavba polyfunkčného objektu Rustica, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia