Retail

Výstavba predajne Lidl, Trenčín

Doba výstavby:
17.6.2019- 19.11.2019

Späť k projektom


Zámerom investora spoločnosti LIDL je vybudovanie reťazca predajní, ktorého súčasťou bude aj predajňa v Trenčíne. Ide o jednoduchú hmotovopriestorovú skladbu s architektonickým výrazom zodpovedajúcim súčasným požiadavkám koncipovania mestských obchodných zariadení. Strecha je pultová. Použité materiály a farebné riešenie zodpovedá štandardom podobných zariadení fungujúcich v celej Európe.

Výstavba predajne Lidl, Trenčín

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia