Polyfunkčné projekty

Výstavba polyfunkčného objektu Dominant, Bratislava

Doba výstavby:
10/2005 - 03/2008

Späť k projektom


Objekt je tvorený dvomi samostatnými dilatačnými celkami. Priestory obchodu a služieb sú umiestnené na 1. a 2.nadzemnom podlaží, suterénne priestory sú určené okrem parkovania aj technickému vybaveniu objektu. Zvyšné nadzemné podlažia tvoria bytové priestory. Garážovanie vozidiel je riešené v suteréne celého objektu formou parkovacej dvojúrovňovej garáže doplnené o parkovanie na teréne.

Výstavba polyfunkčného objektu Dominant, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia