Naše technológie

Zemné a búracie práce

Späť k projektom


Stredisko zemných a búracích prác zabezpečuje komplexnú realizáciu, búracích prác (asanácií, demolácii) vrátane odstránenia a uloženia odpadov vzniknutých z búracích prác. Veľkoobjemových zemných prác pre pozemné, dopravné a vodohospodárske stavby, ako sú výkopy stavebných jám, realizácie odkopov a zárezov pre cesty a diaľnice, budovanie násypov a pod.

Zemné a búracie práce

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia