Priemysel a logistika

Logistické centrum firmy Ptáček, Prešov Petrovany

Doba výstavby:
január 2022 až február 2023

Späť k projektom


Účelom stavby je vybudovanie nového logisticko-obchodného centra firmy Ptáček. Areál bude po ukončení výstavby tvoriť komplex pozostávajúci zo skladových priestorov, priestoru-príjem a expedícia či administratívneho zázemia.

Logistické centrum firmy Ptáček, Prešov Petrovany

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia