Priemysel a logistika

Výstavba výrobne asfaltových zmesí, Beňuš

Doba výstavby:
september 2017 až január 2018

Späť k projektom


Riešená lokalita sa nachádza na západnom vstupe do obce Beňuš pri hlavnom prístupovom dopravnom ťahu z Brezna .Riešená lokalita je úrčená pre výstavbu priemyselnej zóny , oblasť priemyselnej výroby stavebných látok . Pozemok sa nachádza v intraviláne obce Beňuš . Výroba asfaltových zmesí v obaľovacích sústavách patrí do oblasti priemyselnej výroby stavebných látok .Výsledný produkt sa používa na zhotovenie hutnených asfaltových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií a iných dopravných plôch . Na voľnej ploche bolo osadené zariadenie novej modernej obaľovačky - Solidbatch 180 s výkonnými látkovými filtrami doplnené zariadením na spracovanie recyklovaných živičných zmesí . Celá obaľovačka je riadená z centrálného riadiaceho stanovišťa – velínu , riadenie je automatické s kontrolou technologického procesu na obrazovke PC . Základy asfaltového hospodárstva tvorí železobetónová vaňa zo železobetónu . Nádrže a potrubie živice sú vykurované nepriamo .Nádrže a všetky rozvody živice sú izolované . Sučasťou riešeného areálu sú priestory skladového hospodárstva .Časť tohto priestoru je riešený prestrešnými skladovými boxami. Jedná sa o dva skladové boxy pre uskladnenie jednotlivých vstupných frakcií kameniva a piesku . Celá inštalácia a montáž bola prevedená v súlade s platnými normami, najmä STN 33 2000-7-714. Práce sa realizovali v súlade s podmienkami stavebného zákona a následných dodatkov v platnom znení

Výstavba výrobne asfaltových zmesí, Beňuš

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia