Šport a rekreácia

Modernizácia ružinovského areálu-zimný štadión V. Dzurillu, Bratislava

Doba výstavby:
apríl 2006 až marec 2009

Späť k projektom


Ružinovský areál pozostáva z troch navzájom spojených objektov do priechodného celku. Zaľadnené haly – hokejová aj curlingová hala sú jednopodlažné, obdĺžnikového tvaru, ich obvodový a strešný plášť vykazuje hodnotu koeficientu prestupu tepla U = 0,30 W / m2 K.

Hokejová hala a príslušenstvo
Tvorí ju ľadová plocha a priestory pre technologické zázemie.

Curlingová hala a príslušenstvo.
Objekt založený na pilótach sústreďuje ľadovú plochu a miestnosti pre technologické zázemie.

Modernizácia ružinovského areálu-zimný štadión V. Dzurillu, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia