Priemysel a logistika

Výstavba závodu Bourbon Fabi, Čab

Doba výstavby:
október 2004 až máj 2005

Späť k projektom


Areál závodu sa skladá z výrobnej, skladovej, technologickej a administratívnej časti. Sklad a päť montážnych hál spájajú sedlové strechy do jedného výrobného bloku, ktorý nadväzuje na dvojpodlažnú sociálnoadministratívnu budovu. Súčasťou objektu je vrátnica a čerpacia stanica pitnej, technologickej a požiarnej vody. Tieto časti sú riešené ako samostatne stojace, jednoduché, murované jednopodlažné objekty.

Výstavba závodu Bourbon Fabi, Čab

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia