Retail

Výstavba obchodného centra TESCO, Bardejov

Doba výstavby:
02/2012 - 07/2012

Späť k projektom


Architektonický výraz 1NP novostavby je podriadený štandardu nákupného reťazca TESCO, so zohľadnením daností územia. Pri realizácii veľkopriestorového obchodného komplexu bola použitá technológia ekologického potravinového chladenia s CO médiom, ktoré možno použiť iba v niektorých lokalitách Slovenska.

Výstavba obchodného centra TESCO, Bardejov

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia