Bytová výstavba

Výstavba bytových domov Diely III., Nitra

Doba výstavby:
júl 2010 až august 2011

Späť k projektom


Architektonický koncept štyroch nájomných bytových domov vychádza z princípu mestskej vily. Pôdorysne majú objekty tvar kríža s votknutými konzolami v kútoch balkónov. Vstup do všetkých domov je z chodníka. Objekty sú vybavené novovybudovanými inžinierskymi sieťami a parkovacími miestami na teréne.

Výstavba bytových domov Diely III., Nitra

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia