Občianska výstavba

Výstavba auly lekárskej fakulty, Martin

Doba výstavby:
júl 2008 až január 2010

Späť k projektom


Novostavba má pôdorysne tvar písmena „U“ s nádvorím smerujúcim k už jestvujúcej budove JLF. Na centrálnu časť so vstupnou halou a aulou sa napájajú bočné krídla. V ľavej časti je umiestnená reštaurácia a prevádzkové vybavenie, pravé krídlo tvorí administratívna budova.

Výstavba auly lekárskej fakulty, Martin

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia