Kultúrne a historické pamiatky

Rekonštrukcia kaštieľa a nádvoria spoločenských stretnutí, Ostratice

Doba výstavby:
10/2006 - 09/2007

Späť k projektom


Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (ev. č.220/0) zo 14. storočia situovanej vedľa hlavnej komunikácie, sa uskutočnila v časti A (rohová časť s vežovoobranným charakterom), patriacej obci. Výsledky analýzy poškodenia objektu vyžadovali statické zabezpečenie torzálnych konštrukcií so znakom prasklín, ktoré stratili pôvodnú väzbu celku. Zachovanie autenticity NKP malo synteticko-rekonštrukčný charakter a snahu o zachovanie architektonickej originality s použitím kópií jej pôvodných článkov.

Rekonštrukcia kaštieľa a nádvoria spoločenských stretnutí, Ostratice

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia