Výstavba predajne Lidl, TrenčínVýstavba predajne Lidl, Trenčín

Objednávateľ:
Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.

Projektant:
MOROCZ_TACOVSKY s. r. o.

Doba výstavby:
17.6.2019- 19.11.2019

Krátky popis:
Zámerom investora spoločnosti LIDL je vybudovanie reťazca predajní, ktorého súčasťou bude aj predajňa v Trenčíne. Ide o jednoduchú hmotovopriestorovú skladbu s architektonickým výrazom zodpovedajúcim súčasným požiadavkám koncipovania mestských obchodných zariadení. Strecha je pultová. Použité materiály a farebné riešenie zodpovedá štandardom podobných zariadení fungujúcich v celej Európe.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk