Kultúrne a historické pamiatky

Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky, Železná studienka

Doba výstavby:
01/2006 - 05/2006

Späť k projektom


V rámci obnovy a rekonštrukcie obľúbeného výletného miesta Bratislavčanov v chránenej krajinnej oblasti došlo k odstráneniu nevyhovujúcich starých stavieb a malej architektúry. Odstránené objekty boli nahradené novými altánkami, mostíkmi, chodníkmi, informačným systémom, lavičkami, modernými odpadkovými košmi a pod. Bola doplnená chýbajúca dlažba a odburinená pôvodná časť zachovanej dlažby. Vytvorila sa nová komunikačná sieť peších ťahov s prihliadnutím na využívanie územia.

Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky, Železná studienka

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia