Rekonštrukcia domova sociálnych služieb, Žiar nad HronomRekonštrukcia domova sociálnych služieb, Žiar nad Hronom

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica

Projektant:
AM design s.r.o., Modrý Kameň

Doba výstavby:
07. 2012 / 11. 2013

Krátky popis:
Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov stavebne vyriešila modernizáciu trojpodlažného objektu bez zásahov do existujúcich nosných konštrukcií. Stavebné práce sa vykonávali počas prítomnosti obyvateľov objektu a personálu. Najväčšou zmenou prešlo vonkajšie opláštenie, vstupná hala, ktorá zároveň supluje návštevnícku miestnosť, knižnica a priestor občerstvenia na prízemí objektu. Kompletnou rekonštrukciou prešli všetky tri podlažia, ako aj suterén a prízemie. Dbalo sa najmä o zlepšenie využitia priestoru ťažko mobilných a imobilných pacientov.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk