Výstavba výrobne asfaltových zmesí, BeňušVýstavba výrobne asfaltových zmesí, Beňuš

Objednávateľ:
PRO Asfalt, s. r. o.

Projektant:
Ceving, s.r.o.

Doba výstavby:
09. 2017 / 01. 2018

Krátky popis:
Riešená lokalita sa nachádza na západnom vstupe do obce Beňuš pri hlavnom prístupovom dopravnom ťahu z Brezna .Riešená lokalita je úrčená pre výstavbu priemyselnej zóny , oblasť priemyselnej výroby stavebných látok . Pozemok sa nachádza v intraviláne obce Beňuš . Výroba asfaltových zmesí v obaľovacích sústavách patrí do oblasti priemyselnej výroby stavebných látok .Výsledný produkt sa používa na zhotovenie hutnených asfaltových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií a iných dopravných plôch . Na voľnej ploche bolo osadené zariadenie novej modernej obaľovačky - Solidbatch 180 s výkonnými látkovými filtrami doplnené zariadením na spracovanie recyklovaných živičných zmesí . Celá obaľovačka je riadená z centrálného riadiaceho stanovišťa – velínu , riadenie je automatické s kontrolou technologického procesu na obrazovke PC . Základy asfaltového hospodárstva tvorí železobetónová vaňa zo železobetónu . Nádrže a potrubie živice sú vykurované nepriamo .Nádrže a všetky rozvody živice sú izolované . Sučasťou riešeného areálu sú priestory skladového hospodárstva .Časť tohto priestoru je riešený prestrešnými skladovými boxami. Jedná sa o dva skladové boxy pre uskladnenie jednotlivých vstupných frakcií kameniva a piesku . Celá inštalácia a montáž bola prevedená v súlade s platnými normami, najmä STN 33 2000-7-714. Práce sa realizovali v súlade s podmienkami stavebného zákona a následných dodatkov v platnom znení

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk