KopčiankaKopčianka

Objednávateľ:
MTS SVK Development 01, s.r.o.

Projektant:
pantograph s.r.o.

Doba výstavby:
09/2019-12/2021

Krátky popis:
Na ploche cca 17000 m2 pripravujeme výstavbu 4 bytových domov s celkovým počtom 308 bytov a 4 obchodných prevádzok. K bytom bude prislúchať 380 parkovacích miest umiestnených v suteréne a na teréne. Celý projekt je rozdelený na 2 etapy výstavby. Prví klienti si budú môcť prevziať byty v lete 2021.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk