Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky – Železná studienkaObnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky – Železná studienka

Objednávateľ:
Mestské lesy Bratislava

Projektant:
Ateliér VAN JARINA, Čajakova 15, Bratislava

Doba výstavby:
01. 2006 / 05. 2006

Krátky popis:
V rámci obnovy a rekonštrukcie obľúbeného výletného miesta Bratislavčanov v chránenej krajinnej oblasti došlo k odstráneniu nevyhovujúcich starých stavieb a malej architektúry. Odstránené objekty boli nahradené novými altánkami, mostíkmi, chodníkmi, informačným systémom, lavičkami, modernými odpadkovými košmi a pod. Bola doplnená chýbajúca dlažba a odburinená pôvodná časť zachovanej dlažby. Vytvorila sa nová komunikačná sieť peších ťahov s prihliadnutím na využívanie územia.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk