Výstavba pavilónu materiálových vied SAV, BratislavaVýstavba pavilónu materiálových vied SAV, Bratislava

Objednávateľ:
Slovenská akadémia vied

Projektant:
APLAN, s.r.o.

Doba výstavby:
09. 2013 / 11. 2014

Krátky popis:
Parcela pre investičný zámer realizácie administratívnej budovy „Pavilónu materiálových vied SAV“ sa nachádza v uzavretom areáli Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave. Jedná sa o pomerne rozsiahly areál o ploche 30,8 ha. Areál je dopravne napojený na Dúbravskú cestu jedným hlavným vchodom v severovýchodnej časti a niekoľkými obslužnými vchodmi pre dopravu a pešiu komunikáciu. Areál je prevádzkovo nezávislý, nachádza sa tu niekoľko trafostaníc, centrálna kotolňa a všetka potrebná technická a dopravná infraštruktúra potrebná pre chod a fungovanie areálu.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk