Výstavba polyfunkčného bytového objektu WüstenrotVýstavba polyfunkčného bytového objektu Wüstenrot

Objednávateľ:
BYTOČ – SK spol. s r.o., Bratislava

Projektant:
Ing. arch. Otto Grossman, Ing. arch. Juraj Šimek

Doba výstavby:
09. 2006 / 07. 2008

Krátky popis:
Objednávateľ na svoj projekt využil rožný priestor vytvorený Košickou a Miletičovou ulicou, čím vznikol architektonicky zaujímavý atypický tvar budovy s atypickým balkónovým špicom a množstvom zelene v priestoroch orientovaných do dvora.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk