Výstavba obchodného centra TESCO, BardejovVýstavba obchodného centra TESCO, Bardejov

Objednávateľ:
TESCO STORES a.s. Kamenné nám. 1/A, Bratislava

Projektant:
emmi s.r.o., Letná 45, Košice/Ing. Kamil Vancák

Doba výstavby:
02. 2012 / 07. 2012

Krátky popis:
Architektonický výraz 1NP novostavby je podriadený štandardu nákupného reťazca TESCO, so zohľadnením daností územia. Pri realizácii veľkopriestorového obchodného komplexu bola použitá technológia ekologického potravinového chladenia s CO médiom, ktoré možno použiť iba v niektorých lokalitách Slovenska.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk