TESCO,Žiar nad HronomTESCO,Žiar nad Hronom

Objednávateľ:
TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. I/A, 815 61 Bratislava

Projektant:
Ing. I. Jakušová, NEO DOMUS s.r.o. projektový ateliér, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Doba výstavby:
06. 2005 / 10. 2005

Krátky popis:
Výtvarné riešenie jednopodlažnej halovej budovy je v kontrastnom pôsobení veľkoplošných fasád vo farbe bielej a tmavomodrej, s červeným kontrapunktom zvýrazňujúcim dominantný portál a hlavný bezbariérový vchod pre zákazníkov.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk