Prestavba kúpeľov, DudincePrestavba kúpeľov, Dudince

Objednávateľ:
Kúpele Dudince a.s.

Projektant:
Architektonický ateliér Tursonov & Rajnic, Bratislava

Doba výstavby:
09. 2006 / 10. 2007

Krátky popis:
Areál kúpeľov sa nachádza v okrajovej časti mesta. V severozápadnej časti je jeho súčasťou letné kúpalisko. Rekonštruované budovy boli postavené v rôznych časových obdobiach, čomu zodpovedal ich fyzický stav a náročnosť generálnej rekonštrukcie. Jej cieľom bolo dosiahnuť modernizáciu vnútorného dispozičného riešenia a technického vybavenia. Rekonštruované liečebné domy Rubín a Krištáľ sú prepojené spojovacou kolonádou s jasne diferencovanými vstupmi do jednotlivých prevádzok.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk