Modernizácia ružinovského areálu-zimný štadión V. Dzurillu, BratislavaModernizácia ružinovského areálu-zimný štadión V. Dzurillu, Bratislava

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant:
STATPROJ, s.r.o., Bratislava

Doba výstavby:
04. 2006 / 03. 2009

Krátky popis:

Ružinovský areál pozostáva z troch navzájom spojených objektov do priechodného celku. Zaľadnené haly – hokejová aj curlingová hala sú jednopodlažné, obdĺžnikového tvaru, ich obvodový a strešný plášť vykazuje hodnotu koeficientu prestupu tepla U = 0,30 W / m2 K.

Hokejová hala a príslušenstvo
Tvorí ju ľadová plocha a priestory pre technologické zázemie.

Curlingová hala a príslušenstvo.
Objekt založený na pilótach sústreďuje ľadovú plochu a miestnosti pre technologické zázemie.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk