Výstavba mestskej plavárne, BratislavaVýstavba mestskej plavárne, Bratislava

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava – Petržalka

Projektant:
Ing.arch. Ján Katuščák

Doba výstavby:
05. 2014 / 12. 2015

Krátky popis:
Stavba je riešená ako samostatne stojaci stavebný objekt vo väzbe na mestskú obytnú a občiansku výstavbu, v mestskej časti Bratislava – Petržalka pri miestnej komunikácii Jiráskova ul. Rovinatý pozemok stavby je z východnej strany obklopený pešou komunikáciou až k existujúcemu parku, ktorý slúži na oddychové a spoločenské aktivity. Stavba sa vhodne napája na štruktúru mesta a vytvára vhodné zázemie pre obyvateľov mesta a návštevníkov Mestskej časti – Bratislava – Petržalka. Na priestore okolo objektu je priestor pre parkovanie.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk