Výstavba športovo rekreačno kongresového areálu, ŠamorínVýstavba športovo rekreačno kongresového areálu, Šamorín

Objednávateľ:
MERKATOR 2, a.s. Bratislava

Projektant:
PIO KERAMOPROJEKT a.s.

Doba výstavby:
06. 2014 / 06. 2016

Krátky popis:
Rekreačno športovo kongresový areál je multifunkčný areál, ktorý ponúka výborné podmienky pre rôzne podujatia, oddych, šport a relax. Predmetom diela bola realizácia: priestorov pre univerzitu (aula, knižnica, učebne); hotelovej časti (štyri objekty) a ubytovne pre študentov (jeden objekt), ktoré pozostávajú z rekonštrukcie 5-tich päťpodlažných objektov a zároveň z výstavby ich nadstavbových časti ; prístavby pavilónu, kde sa nachádzajú laboratória; VIP recepcia, skladové časti a školiace centrá; bowlingový bar, spojovacie kŕčky; energetické centrum.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk