Výstavba závodu Bourbon Fabi, ČabVýstavba závodu Bourbon Fabi, Čab

Objednávateľ:
Bourbon Fabi SK, s.r.o. Pluhová 49, 831 03 Bratislava

Projektant:
HPK engineering a.s. Němcovej 30, 042 18 Košice

Doba výstavby:
10. 2004 / 05. 2005

Krátky popis:
Areál závodu sa skladá z výrobnej, skladovej, technologickej a administratívnej časti. Sklad a päť montážnych hál spájajú sedlové strechy do jedného výrobného bloku, ktorý nadväzuje na dvojpodlažnú sociálnoadministratívnu budovu. Súčasťou objektu je vrátnica a čerpacia stanica pitnej, technologickej a požiarnej vody. Tieto časti sú riešené ako samostatne stojace, jednoduché, murované jednopodlažné objekty.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk