Rekonštrukcia mliekarenského závodu, ZvolenRekonštrukcia mliekarenského závodu, Zvolen

Objednávateľ:
Mliekoservis Slovakia a.s., Bratislava

Projektant:
PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín

Doba výstavby:
04. 2004 / 10. 2005

Krátky popis:
Dostavba závodu je pokračovaním prestavby klasickej mliekarne na výrobu detskej mliečnej sušenej výživy. V rámci novej etapy prác boli pri výkopoch realizované kanalizačné rozvody pre havarijný zber chemických koncentrátov mimo objektu a hala 3 x 15 x 6 m s oceľovou konštrukciou a stĺpmi v pozdĺžnom smere.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk