Výstavba kompostárne, NitraVýstavba kompostárne, Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra

Projektant:
EXPRO, s.r.o., Areál DUSLO, a.s., Šaľa

Doba výstavby:
08. 2010 / 08. 2011

Krátky popis:
Areál novostavby slúži ma spracovanie komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Nitra. Jeho súčasťou je sociálno-administratívna budova, hala na prípravu surovín, priestory expedície a garáže.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk