Výstavba bytových domov Diely III., NitraVýstavba bytových domov Diely III., Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra

Projektant:
Ing. arch. Juraj Šimek

Doba výstavby:
07. 2010 / 08. 2011

Krátky popis:
Architektonický koncept štyroch nájomných bytových domov vychádza z princípu mestskej vily. Pôdorysne majú objekty tvar kríža s votknutými konzolami v kútoch balkónov. Vstup do všetkých domov je z chodníka. Objekty sú vybavené novovybudovanými inžinierskymi sieťami a parkovacími miestami na teréne.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk