Výstavba polyfunkčného objektu Cubicon, BratislavaVýstavba polyfunkčného objektu Cubicon, Bratislava

Objednávateľ:
SG Residential II, s.r.o., Bratislava

Projektant:
Ing. arch. Gabriel Drobniak Architektonická kancelária G&D, Bratislava

Doba výstavby:
08. 2007 / 08. 2009

Krátky popis:
Objekt tvoria dve samostatné časti prepojené vnútorným blokom. Bytový dom - 8 sekcií, 6-8 nadzemných podlaží a 2 podzemné podlažie. Preslnenie 2-5 izbových bytov zabezpečuje uskakovanie horných podlaží. Oddychovú zónu tvorí detské ihrisko a spája bytovú časť s verejným priestorom.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk