Výstavba polyfunkčného objektu Rustica, BratislavaVýstavba polyfunkčného objektu Rustica, Bratislava

Objednávateľ:
Area - D Invest s.r.o., Estónska 34, Bratislava

Projektant:
ARTPLAN s.r.o., Karadžičova 27, Bratislava

Doba výstavby:
02. 2006 / 02. 2008

Krátky popis:
Objekt tvoria tri samostatné dilatačné celky s dvoma parkovacími podzemnými podlažiami a 14-timi nadzemnými, schodovito uskakujúcimi podlažiami. Má jednoduchý geometrický tvar s mierne zvlnenou fasádou a kaskádovitým usporiadaním strešnej roviny.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk