Výstavba polyfunkčného objektu Dominant, BratislavaVýstavba polyfunkčného objektu Dominant, Bratislava

Objednávateľ:
Investičná a obchodná spoločnosť Bratislava, s. r. o. Košická 52, Bratislava

Projektant:
Ing. arch. Peter Jančo, BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r.o., Ľubinská 18, Bratislava

Doba výstavby:
10. 2005 / 03. 2008

Krátky popis:
Objekt je tvorený dvomi samostatnými dilatačnými celkami. Priestory obchodu a služieb sú umiestnené na 1. a 2.nadzemnom podlaží, suterénne priestory sú určené okrem parkovania aj technickému vybaveniu objektu. Zvyšné nadzemné podlažia tvoria bytové priestory. Garážovanie vozidiel je riešené v suteréne celého objektu formou parkovacej dvojúrovňovej garáže doplnené o parkovanie na teréne.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk