Výstavba polyfunkčného objektu Best, BratislavaVýstavba polyfunkčného objektu Best, Bratislava

Objednávateľ:
BEST HOMES, s.r.o., Bratislava

Projektant:
Pro LINEA, s.r.o., Bratislava

Doba výstavby:
09. 2006 / 06. 2008

Krátky popis:
Priestorovo rozsiahly objekt je založený na železobetónových pásoch a pätkách. Jeho základ tvorí dvojpodlažná podnož vstupných a nebytových priestorov, z ktorej vyrastajú dva šesť nadpodlažné bloky s ustúpeným strešným poschodím

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk