Rekonštrukcia budovy Centrálneho technologického laboratória STU, BratislavaRekonštrukcia budovy Centrálneho technologického laboratória STU, Bratislava

Objednávateľ:
Slovenská technická univerzita, Bratislava

Projektant:
AVI design - Ing. arch P.Lobotka, Trenčín

Doba výstavby:
04. 2009 / 09. 2009

Krátky popis:
Kompletnú rekonštrukciu exteriérových častí budov realizoval Metrostav SK a.s. v kapacitách vlastného výrobného strediska PSV v rozsahu:

  • rekonštrukcia obvodových múrov so zateplením
  • rekonštrukcia strechy so zateplením
  • výmena okenných otvorov
Areál pozostáva z administratívnej budovy a laboratórií. Objekty majú dve nadzemné a jedno podzemné podlažie.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk