Výstavba auly lekárskej fakulty, MartinVýstavba auly lekárskej fakulty, Martin

Objednávateľ:
UK Bratislava - JLF v Martine

Projektant:
VPÚ - Letkonzult, Ateliér 1, spol. s r.o., Bratislava

Doba výstavby:
07. 2008 / 01. 2010

Krátky popis:
Novostavba má pôdorysne tvar písmena „U“ s nádvorím smerujúcim k už jestvujúcej budove JLF. Na centrálnu časť so vstupnou halou a aulou sa napájajú bočné krídla. V ľavej časti je umiestnená reštaurácia a prevádzkové vybavenie, pravé krídlo tvorí administratívna budova.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk