Rekonštrukcia skladu a dielne rozhlasu a televízie, Bratislava 4Rekonštrukcia skladu a dielne rozhlasu a televízie, Bratislava 4

Objednávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska

Projektant:
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.

Doba výstavby:
08.január 2018/ máj 2019

Krátky popis:
Rekonštrukcia príručných dielní a skladov bola realizovaná z dôvodu potreby získania väčšej skladovej plochy.  Sklady sú súčasťou objektu RTVS, ktorý priamo nadväzuje z pravej strany so štúdiovým a vysielacím blokom. Úlohou tohto projektu bolo zrekonštruovať objekt, ktorý je v havarijnom stave a pri rekonštrukcii zefektívniť funkčnosť a prevádzku samotného objektu, podľa požiadaviek investora.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk