Rekonštrukcia kaštieľa a nádvoria spoločenských stretnutí, OstraticeRekonštrukcia kaštieľa a nádvoria spoločenských stretnutí, Ostratice

Objednávateľ:
Obec Ostratice

Projektant:
Ateliér domova Šarafín M+M, Bratislava

Doba výstavby:
10. 2006 / 09. 2007

Krátky popis:
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (ev. č.220/0) zo 14. storočia situovanej vedľa hlavnej komunikácie, sa uskutočnila v časti A (rohová časť s vežovoobranným charakterom), patriacej obci. Výsledky analýzy poškodenia objektu vyžadovali statické zabezpečenie torzálnych konštrukcií so znakom prasklín, ktoré stratili pôvodnú väzbu celku. Zachovanie autenticity NKP malo synteticko-rekonštrukčný charakter a snahu o zachovanie architektonickej originality s použitím kópií jej pôvodných článkov.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk