Naša spoločnosť i tento rok podporila preteky MAKADO 2018


MAKADO 2018 - MAlé KArpatské DObrodružstvo sú verejné orientačné preteky dvojíc na bicykloch a naši kolegovia sa umiestnili na 3. mieste! Blahoželáme:-)  

Ukončili sme stavbu Páričkovej ulici v Bratislave


11 Máme za sebou úspešne dokončenú ďalšiu stavbu, a to rekonštrukciu bývalej ubytovne z päťpodlažného objektu so suterénom a podkrovím, ktorý má v súčasnosti 7 nadzemných podlaží a jedno podzemne podlažie.  PARI je súčasťou areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne.  

Kolaudujeme obaľovačku v obci Beňuš


Riešená lokalita sa nachádza na západnom vstupe do obce Beňuš pri hlavnom prístupovom dopravnom ťahu z Brezna. Riešená lokalita je určená pre výstavbu priemyselnej zóny, oblasť priemyselnej výroby stavebných látok. Na voľnej ploche bolo osadené zariadenie novej modernej obaľovačky - Solidbatch 180, s výkonnými látkovými filtrami doplnené zariadením na spracovanie recyklovaných živičných zmesí.

 

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie veža B


Mestská časť Bratislava-Ružinov vydala Kolaudačné rozhodnutie na vežu B, ktoré je právoplatné dňom 14.5.2018.  

2222 kilometrov, 300 cyklistov, 40 tímov- Cyklo handy maraton


Ďalší ročník Metrostav handy cyklo maratónu 2018 je minulosťou. Z Prahy účastníci dvojčlenných, štvorčlenných a osemčlennych tímov vyrazili napoludnie 31. júla 2018. Maratónu sa celkom zúčastnilo 40 tímov. Trať dlhú 2222 kilometrov mali prejsť za 111 hodín. Koniec akcie bol 4. augusta 2018. Viac o podujatí na: https://www.metrostav.cz/cs/pro-media/1553-metrostav-handy-cyklo-maraton-2018-je-minulosti  

K 12.7.2018 sme zahájili novú výstavbu


OAC spoločnosti PTÁČEK - správa, a.s. Bratislava- BORY; v súčasnosti sa na stavbe realizujú hrubé terénne úpravy a výkopové prace. Predpokladaný dátum ukončenia je v apríli 2019.         

Spoločnosť MTS SVK Development 01, s.r.o. stala vlastníkom časti areálu Matador v Petržalke


0V súčasnosti areál pozostáva zo skladových a kancelárskych priestorov, ktoré sú na 90% obsadené nájomcami. Nehnuteľnosti sme akvirovali vrátane právoplatného územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný komplex Matador“. Ním povolená stavba bude pozostávať z 308 bytov rozdelených do štyroch 12-podlažných polyfunkčných objektov. V suteréne bude umiestnených celkovo 98 parkovacích miest. Vonkajšie plochy bude tvoriť zeleň, detské ihrisko a vnútroareálové komunikácie spolu  s ďalšími parkovacími miestami. Stavebné povolenie na projekt očakávame v 2. kvartáli 2019, následne bude Metrostav Slovakia, a.s. realizovať búracie práce a samotnú výstavbu 1. etapy. Predpokladaná doby výstavby oboch etáp je 30 mesiacov.  

Programová konferencia 2018


Dňa 19.04.2018 sa uskutočnila Programová konferencia Metrostav Slovakia a.s.; kde boli zhodnotené výsledky spoločnosti za uplynulý rok, strategické ciele a jej smerovanie. So svojimi príspevkami vystúpili všetci riaditelia, personálny manager, a tiež kolegovia venujúci sa technológii BIM (Building Information Modeling). Tohtoročná konferencia sa niesla v uvoľnenom štýle a s priateľskou atmosférou čomu dopomohli priestory v ktorých sa konferencia konala.     

Poďte s nami podporiť správnu vec!


Tak ako každý rok, tak i tento nebude výnimkou- Dňa 24.05.2018 pôjdu naši zamestnanci darovať krv do Ružinovskej nemocnice v Bratislave (NTS), ak máte záujem, pridajte sa k nám!

Naša spoločnosť sa zúčastnila futsalového turnaja BIFC 2018


Tak, ako v rokoch 2016 a 2017, tak aj v tomto ročníku sa nám podarilo postúpiť medzi štyri najlepšie tímy za účasti 25 firiem pôsobiacich v segmente stavebníctvo a development. S radosťou môžeme konštatovať, že rok 2018 sa stal najúspešnejším v histórii tohto turnaja a  spoločnosť Metrostav Slovakia a.s. obsadila vynikajúce 2. miesto! Našim kolegom gratulujeme:-)

 

Ukončili sme výstavbu obaľovačky v obci Beňuš


Obaľovačka sa nachádza na západnom vstupe do obce. S jej realizáciou sme začali v semtembri 2017. viac info ...tu.

Kontaktujte nás

Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia
Recepcia
+421 2 58 25 71 11
Chcete stavať?
zakazka@metrostav.sk
Kupujete byt?
reality@metrostav.sk
Hľadáte zamestnanie?
kariera@metrostav.sk
Chcete byť našim
dodavateľom?
dodavatelia@metrostav.sk
Zastúpenie pre Východné Slovensko
poprad@metrostav.sk
Generálny riaditeľ
riaditel@metrostav.sk